صفحه اصلي > راهنمای استفاده > دستور مصرف > محصولات صیفی > دستور مصرف برای حبوبات 

دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای حبوبات

مرحله زمان مصرف نوع کود میزان مصرف طریقه مصرف
1 رشد رویشی کود کلات میکرو کامل 2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود کلاته 20-20-20 NPK 4 کیلوگرم در هکتار
کود کلات روی 0.5 کیلوگرم در هکتار
کود کلات منگنز 1 کیلوگرم در هکتار
2 غلاف دهی کود کلات منیزیم 1 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
1 در هزار محلول پاشی
کود کلات میکرو کامل 2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
3 پر شدن دانه کود کلات میکرو کامل 1 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی
کود کلاته NPK 12-12-36 2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی

 

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123

 

2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh