صفحه اصلي > راهنمای استفاده > دستور مصرف > محصولات باغی > دستور مصرف برای پسته 

دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای پسته

مرحله زمان مصرف نوع کود میزان مصرف طریقه مصرف
1

زمستان

(قبل از بیدار شدن و گلدهی)

کود کلات  میکرو کامل

کود کلات 20-20-20 NPK

 

کود کلات نیتروژن
50-100 گرم به ازای هر درخت چالکود
80-130 گرم به ازای هر درخت

20-200 سی سی به ازای هر درخت

(بر حسب سن درخت)

2 تورم جوانه

کود کلات روی

کود کلات میکروکامل

1.5 در هزار محلول پاشی
1 در هزار
3 اتمام گلدهی کود کلات میکرو کامل 2 در هزار محلول پاشی
کود کلاته 20-20-20 NPK 2 در هزار
4

درشت شدن میوه

و رشد مغز

کود کلات پتاسیم 2.5 در هزار محلول پاشی
یا
3 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود کلات کلسیم 2 در هزار محلول پاشی
کود کلات نیتروژن در صورت نیاز کود آبیاری
5

پس از برداشت

(قبل از خزان)

کود کلات میکرو کامل

کود کلات روی

کود کلات نیتروژن

1 در هزار محلول پاشی
1 در هزار
2 در هزار

نکات:

  1. در مرحله 5: در مناطقی که آب آبیاری و یا خاک شور نمی باشد و یا مقدار عنصر بور در آب و خاک کمتر از حد نرمال می باشد، در محلول پاشی مرحله ی پس از برداشت و مرحله ی تورم جوانه از کود کلات بور  به جای کود کلات میکرو کامل و به همان مقدار استفاده گردد.
  2. توجه: به طور کلی در هنگام کود دهی اختلاط کود کلات کلسیم با سایر کودها توصیه نمیگردد.
  3. در هر مرحله، مواردی که با رنگ  سبز مشخص شده اند می‌بایست در یک نوبت(باهم) استفاده شوند.

در مرحله ارزنی شدن پسته (مرحله 3)، یک نوبت محلول پاشی با کود کلات کلسیم خضراء به میزان 2 در هزار به صورت جداگانه (عدم اختلاط با کودهای دیگر) توصیه می گردد.

دانلود فایل دستور مصرف

 

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh