صفحه اصلي > راهنمای استفاده > دستور مصرف > محصولات باغی > دستور مصرف درختان عمومی 

دستور مصرف نانو کودهای کلاته خضراء برای  درختان میوه (عمومی)

مرحله زمان مصرف نوع کود میزان مصرف  به ازای هر درخت طریقه مصرف
1

زمستان

(قبل از بیدار شدن و گلدهی)

نانو کود کلات آهن

نانو کود کلات پتاسیم

نانو کود کلات میکروکامل

نانو کود کلاته NPK 20-20-20

نانو کود  کلات نیتروژن
20-60 گرم برای هر درخت چالکود
20-50 گرم برای هر درخت
40-100 گرم برای هر درخت
50-100 گرم برای هر درخت

20-200 سی سی برای هر درخت

(بر حسب سن درخت)

2 تورم جوانه

نانو کود کلات بور

نانو کود کلات روی

1 در هزار محلول پاشی
1.5 در هزار
3 تشکیل و فرم گیری میوه

نانو کود کلات میکرو کامل

نانو کود کلات پتاسیم

2 در هزار محلول پاشی
1.5 در هزار
 نانو کود کلات منیزیم 1.5 در هزار
4 درشت شدن میوه و رنگ گیری نانو کود کلات پتاسیم 2 در هزار محلول پاشی
نانو کود کلات کلسیم 2 در  هزار
5 قبل از برداشت نانو کود کلات کلسیم 2 در هزار محلول پاشی
6 پس از برداشت (قبل از خزان)

نانو کود کلات روی

نانو کود کلات بور

نانو کود کلات نیتروژن
1 در هزار محلول پاشی
1 در هزار
2 در هزار

نکات:

  1.  محلول پاشی با نانو کود کلات منیزیم خضراء تنها در مورد باغات احداث شده در خاکهای ماسه ای و شنی انجام شود .
  2. توجه: به طور کلی در هنگام کود دهی اختلاط نانو کود کلات کلسیم با سایر کودها توصیه نمیگردد.
  3. در هر مرحله، مواردی که با رنگ  سبز مشخص شده اند می‌بایست در یک نوبت(باهم) استفاده شوند.

 

دانلود فایل دستور مصرف

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh