تقدیر نامه ها

تقدیر نامه نمایشگاه گل و گیاه محلات – محلات – 84

چهارمین سمپوزیم بین المللی پسته و بادام – تهران – 2005

گواهینامه سمپوزیوم استانداردهای کیفی غذای سالم – اردن – 2006

تندیس اولین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست – تهران – بهمن 85

تقدیرنامه دومین جشنواره فناوری نانو – تهران – آبان 88

تقدیر نامه سومین جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی فجر انقلاب اسلامی – بهمن 89

لوح اهدایی بنیاد ملی نخبگان سومین جشنواره ملی نوآوری و شکوفایی فجر انقلاب اسلامی – بهمن 89

تندیس پنجمین جشنواره برترین های فناوری نانو – آبان 89

تقدیرنامه فناور برتر از جشنواره فناوری نانو – آبان 89

تقدیر نامه نخستین فن بازار ملی کشاورزی و منابع طبیعی - تهران – 89

تقدیرنامه سومین جشنواره فناوری نانو – تهران – آبان 89

تقدیرنامه اولین نمایشگاه توانمندی های صنعت و بازرگانی کود در ایران – تهران – 89

تندیس کنگره ملی کشاورزی و صنایع وابسته - تهران – خرداد 90

تقدیر نامه اولین سمپوزیم بین المللی مایکوتوکسین در خشکبار – دامغان – 2011

لوح اولین سمپوزیم بین المللی مایکوتوکسین در خشکبار – دامغان – 2011

تندیس ششمین جشنواره ملی زعفران – خراسان رضوی - آبان 90

تقدیرنامه چهارمین جشنواره فناوری نانو – تهران – مهرماه 90